Všeobecné podmínky

Klient společnosti Agile – autopůjčovny Praha musí být držitelem platného řidičského průkazu déle než 1 rok. Minimální věk je 21 let.

Cena denního pronájmu vozidla je stanovena na 24 hodin od převzetí vozidla do jeho faktického předání.

Tolerance od smluvně dohodnutého převzetí vozidla je 60 minut.

Nájemce je srozuměn, že je povinen vozidlo dotankovat do stavu ve kterém ho převzal, pokud se tak nestane je srozuměn s poplatkem 100 Kč + částkou za doplnění PHM u nejbližší čerpací stanice.

V případě že nájemce vrátí vozidlo znečištěné je srozuměn s tím, že mu bude účtován poplatek dle této dohody:

  1. Slabé znečistění interiéru + exteriéru (drobky, jiné nečistoty odstranitelné vysavačem) 500 Kč + DPH
  2. Kouřením ve vozidle 2 000 Kč + DPH
  3. Silné znečištění interiéru + exteriéru (skvrny na sedačce, které lze odstranit tepováním) 2 500 Kč + DPH

Klient musí před uzavřením smlouvy o "Pronájmu vozidla" sdělit, zda má v úmyslu vycestovat do zahraničí a kam. Jinak je překročení státních hranic ČR nepřípustné.

Vozidla jsou pojištěna ze zákonné odpovědnosti proti škodám způsobeným jejich provozem (tzv.pojištění proti škodám způsobeným třetí straně) a to jak na území ČR, tak i v evropských státech.

Havarijní pojištění: Havarijně jsou vozidla pojištěna na území celé Evropy a to proti poškození nebo odcizení vozidla a jeho součástí, se spoluúčastí uživatele. Klient odpovídá za škodu vzniklou na vozidle do výše rozdílu mezi náhradou pojišťovny a skutečnými náklady půjčovny.

Spoluúčast klienta při zcizení vozu nebo při dopravní nehodě způsobené klientem činí maximálně 10 %, ze vzniklé škody, nejméně však 10 000 Kč.

Pojištění se nevztahuje na zavazadla a přepravované osoby.

Klient hradí při převzetí vozu cenu za pronájem a kauci, která bude vrácena při vracení vozu.

Vozidla nejsou vybavena autorádiem, pronajímatel může zprostředkovat zapůjčení autorádia. V případě, že nájemce má zájem o zapůjčení autorádia, bude sepsána smlouva o výpůjčce autorádia.